Proiectare constructii civile si industriale

Contact : 0747 519  595


Servicii complete de cadastru și carte funciară, relevee ale construcțiilor (case, apartamente,construcții industriale),trasări în construcții, limite de proprietate,studii topografice/planuri topografice pentru diferite proiecte urbanistie și/sau edilitare, sitematizari verticale